يكشنبه 05 خرداد ماه 1398
   
ورود |عضويت
متن / HTML

علفهای هرز مزارع گندم و جو

تعریف علف هرز:

علفهای هرز به عنوان گیاهانی هستند که به طور ناخواسته خارج از مکان اصلی خود می رویند. مثلا گیاه ذرت در زراعت گندم و جو به عنوان یک علف هرز شناخته می شود.

خصوصیات علفهای هرز:

1-      تولید بذر زیاد می کنند بنابراین پتانسیل تولید جمعیتهای بزرگ را دارند .

2-      تثبیت سریع آنها در زمین

3-      دوره خواب طولانی

4-      سازگاری در پراکنش آنها

5-      داشتن اندامهای رویشی تکثیر شونده و توانایی اشغال زمین

6-      قدرت رقابت شدید با سایر گیاهان

7-      قدرت جوانه زنی سریع

تقسیم بندی علفهای هرز:

بر اساس سطح برگ به دو دسته تقسیم می شوند:

الف- پهن برگ                ب- باریک برگ

الف- علفهای هرز پهن برگ به علفهایی گفته می شود که سطح برگ آنها پهن می باشد مانند پیچک، گل گندم  و پنیرک

ب- علفهای هرز باریک برگ به علفهایی گفته می شود که سطح برگ آنها باریک و مانند گندم می باشد مانند دم روباهی، یولاف، جو دره

وجود علفهای هرزدر مزارع گندم و جو باعث کاهش عملکرد و وزن هزار دانه گندم می شود  .علفهای هرز که دیر جوانه می زنند موجب کاهش کیفی محصول می شوند و در برداشت محصول اختلال ایجاد می کنند و بذور و اندامهای رویشی آنها پس از برداشت باعث ادامه مشکل علفهای هرز در اثر پراکنش این اندامها در مزرعه خواهد شد.

روشهای کنترل و مبارزه:

هدف از کنترل و مبارزه با علفهای هرز ممانعت از توسعه آنها به وسیله بذر یا اندامهای رویشی است.

1-      جلوگیری از ورود بذر آنها به داخل زمین با استفاده از بوجاری گندم و خارج کردن بذرهای آنها از بذر گندم

2-      اجازه ندهیم که علفهای هرز تولید مثل کرده و تکثیر پیدا کنند که با استفاده از وجین دستی از تولید مثل آنها جلوگیری کنیم

3-      از پخش اندامهای رویشی آنها جلوگیری کنیم.

4-      از ورود دام به مزرعه گندم جلوگیری کنیم.

5-      از آوردن خاک، کاه و کود حیوانی آلوده به بذر علفهای هرز در مزارع خوداری شود.

6-      قبل از رفتن به یک منطقه یا مزرعه غیر آلوده ابزار برداشتمانند داس وغیره تمیز گردد.

7-      نقاط کوچک آلوده را سریعا پاکسازی نمود تا از توسعه آن به سطح مزرعه جلوگیری گردد.

چند روش زراعی قابل اجرا در مزرعه:

1-      بوجاری بذر

2-      وجین دستی

3-      شخم عمیق

4-      غرغاب کردن

5-      آتش زدن مزرعه پس از برداشت

6-      تناوب زراعی

کنترل شیمیایی و سم پاشی مزارع آلوده به علفهای هرز پهن برگ:

استفاده از سموم پهن برگ کش : برای کنترل علفهای هرز پهن برگ در مزارع گندم و جو از زمان پنجه زنی تا قبل از ساقه رفتن گندم می توان از سموم زیر استفاده کرد:

1-      توفوردی       5/1 لیتر در هکتار

2-      برومسید ام آ      2 لیتر در هکتار

3-      گرانستار        75 گرم در هکتار

 

استفاده از سموم باریک برگ کش: برای کنترل علفهای هرز باریک برگ در مزارع گندم و جو از سموم زیر استفاده نمایید:

1-      تاپیک     1 لیتر در هکتار

2-      پوماسوپر  1 لیتر در هکتار

 

از سموم دو منظوره مانند شوالیه و اپیروس  توام می توان استفاده نمود.

 

  كاربران برخط
كاربران فعال بازديد كنندگان فعال :
Visitors بازديد ها: 62
Members اعضاء: 0
مجموع كاربران مجموع: 62

بازديد ها بازديد ها :  
Visitors بازديد هاي كل: 957946
Visitors بازديد هاي امروز: 202
Visitors بازديد هاي ديروز: 514

فعال در اين زمان كاربران فعال:
Copyright (c) 1398/03/05 پرتال مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان خمینی شهر
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا