يكشنبه 05 خرداد ماه 1398
   
ورود |عضويت
متن / HTML

خاکورزی حفاظتی

باتوجه به اثراتي كه شخم با گاوآهنهاي برگرداندار برروي خاك نشان داده به اين نتيجه رسيدند كه بازيروروشدن خاك بيش ازحدضمن اينكه بافت خاك به هم مي خوردباعث ازبين رفتن مواد ارگانيك خاك وافزايش فرسايش بادي وآبي ودرنهايت كاهش حاصلخيزي خاك مي شود ازديگر مشكلات استفاده ازگاوآهنهاي برگرداندار مي توان مواردزيررانام برد:

1-كلوخه اي شدن خاك بدليل كمبودآب وشخم دررطوبت نامناسب

2-نياز به وقت وهزينه وانرژي زيادجهت تهيه بستر

3-تخريب ساختمان خاك بعلت جابجايي حجم زيادي ازخاك

4-ازبين رفتن رطوبت خاك بعلت بالا آمدن خاك مرطوب زيرين به سطح

5-بهم زدن تسطيح زمين

6-فرسايش آبي وبادي

7-كاهش موادآلي خاك وافزايش آلودگي هوا به دليل سوزاندن بقاياي گياهي

8-ايجادلايه سخت دركفه شخم بدليل استفاده مداوم ازگاوآهنهاي برگردان داردرعمق ثابت وتماس تيغه آن بااين قسمت خاك بتدريج يك لايه سخت وغيرقابل نفوذدرزيركف شخم ايجادشده كه شكستن اين لايه سخت باادواتي نظيرزيرشكن بعدازچندين سال توصيه ميگرددكه هزينه اضافي دربرخواهد داشت.

باتوجه به وجودمشكلاتي نظيرمحدوديت منابع آب،فقيربودن خاكهاي اين مناطق ازموادآلي وآسيب پذيربودن ساختمان آنها ومعايب ديگراشاره شده درخاكورزي مرسوم لزوم توجه به خاكورزي حفاظتي به عنوان جايگزين خاكورزي مرسوم بايستي موردتوجه كشاورزان قرارگيرد.

خاك ورزي حفاظتي:

هرگونه تلاش دركم كردن شدت عمليات خاك ورزي،كاهش عمق شخم وياسست ولق كردن خاك بدون زيروروكردن آن باحفظ تمامي يا30درصدپس ماندهاي محصول قبلي درسطح خاك يانزديك سطح خاك
خاك ورزي حفاظتي محسوب مي شود.

روشهاي خاك ورزي حفاظتي:

الف)كم خاكورزي:دراين روش شخم معمولابوسيله گاوآهن چيزل،چيزل پكروخاك ورزهاي مركب درعمق 10تا15سانت انجام مي شود وقسمتي ازبقايا باخاك مخلوط شده وقسمتي روي خاك باقي مي ماند.

ب)بي خاك ورزي:حفظ بقاياي گياهي درسطح  خاك وكشت مستقيم محصول بعدي درون بقاياي گياهي كه دراين روش خاك سطحي بهم زده نمي شودوفقط محل عبورشياربازكنهاي دستگاه خاك بريده ميشود وكاشت صورت مي گيرد

مزاياي خاك ورزي حفاظتي:

1-كاهش هزينه اجراي خاك ورزي2-حفظ رطوبت خاك بدليل برنگرداندن خاك وحفظ بقايا3-صرفه جويي درزمان وانرژي4-افزايش حاصلخيزي خاك به دليل حفظ بقايا5-حفظ ساختمان خاك 6-بهم نخوردن تسطيح زمين

معايب خاك ورزي حفاظتي:

1-به دليل برنگرداندن خاك وحفظ بقاياي گياهي باقي ماندن دانه محصول قبلي وبذورعلفهاي هرزشرايط مساعدي براي سبز شدن دراين روش خاك ورزي رادارند 2- درمناطق بانظام دو كشتي فرصت كمتري براي پوسيدن بقايا وجود دارد درنتيجه خطر ابتلا به بيماريها وحمله آفات افزايش مي يابد.

 

                                                                              مديريت جهادكشاورزي شهرستان خميني شهر

ساير سايت ها
  كاربران برخط
كاربران فعال بازديد كنندگان فعال :
Visitors بازديد ها: 34
Members اعضاء: 0
مجموع كاربران مجموع: 34

بازديد ها بازديد ها :  
Visitors بازديد هاي كل: 957976
Visitors بازديد هاي امروز: 232
Visitors بازديد هاي ديروز: 514

فعال در اين زمان كاربران فعال:
Copyright (c) 1398/03/05 پرتال مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان خمینی شهر
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا